Podrobné informácie o medzinárodnom šampionáte v autoslalome: autoSlalomSHOW Cup
- pravidlá, propozície tratí, časový rozpis..., pre 4.ročník šampionátu v autoslalome
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA autoSLALOMSHOW 2019 !
 
1. Podujatia

1.1. autoSLALOMSHOW CUP 2019, je šampionát ,,amatérskych medzinárodných automobilových podujatí´´ v kategórií autoslalom, pre amatérskych, ale aj profesionálnych jazdcov na uzavretých tratiach, kde sa môžete vyblázniť ´´bezpečnejšie´´ a hlavne mimo bežnej premávky, so sériovými, aj závodnými automobilmi.

1.2. Usporiadateľom podujatí je HUKOt motorsport o.z.

     Organizátor: členovia HUKOT motorsport, traťový komisári    a poverený zúčastnený organizátorom.

     GENERÁLNY SPONZOR: MillersOils SK / TECHNOMAT s.r.o Trnava

1.3. Kontaktné informácie:

0904 002 102

0904 40 40 40

e-mail: slalomshow@gmail.com

 

1.4. Kalendár šampionátu:

Podujatie

Dátum

Miesto

1.

30. marec 2019

letisko Žilina ( Dolný Hričov)

2.

20. apríl 2019 Agrokomplex Nitra

3.

18. máj 2019

motokárová dráha Trebatice

4.+ 5. 15.-16.  jún 2019 motokárová dráha Dunajská Streda (dvojzávod)

6. + 7.

5.-6. júl 2019 motokárová dráha Trebatice (dvojzávod)

8.

27. júl 2019

letisko Trenčín

 9. 

14. september 2019

rozlúčka s Margita - Ilona

 10. 9. november 2019 BOJNICE
     

 

1.5. Harmonogram závodu:

(presný harmonogram je vždy uvedení na internete pred blížiacim sa podujatím) všeobecne platí ak nebude uvedené inak :

07:15 – 08:30 Administratívne preberanie  + obhliadka trate
08:45 – 09:00 Rozprava
09:00 – 16:30 Merané jazdy ( 4 ) z ktorých sa sčítavajú dva najlepšie odjazdené časy
17:15 -  Vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu jázd podľa osobitných podmienok.

 

2. Pretekár

2.1. Pretekár je povinný zaregistrovať sa k danému podujatiu na internetovej stránke: www.hukotmotorsport.sk/autoslalomshow , kde vyplní registračný formulár, ktorí sa objaví vždy, 30 až najneskôr 14dní pred daním podujatím. Všetky údaje musia byť pravdivé, nakoľko podľa vami vypísaných údajov, vás budeme kontaktovať aj v prípade neprevzatia výhry.

Pretekár môže byť osoba, ktorá má minimálny vek 13rokov. Pre jazdcov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov, je povinné vyplnenie tlačiva, súhlas zákonného zástupcu a zodpovednosť. Taktiež musí byť jeho prítomnosť na podujatí a daná vec musí byť diskutovaná s usporiadateľom.

2.2. Na jednom vozidle môžu štartovať maximálne dvaja jazdci -dabléri.

2.3. Pretekár, aj spolujazdec (nie je povinný), musí byť pripútaný bezpečnostným pásom a musí mať na hlave ochrannú prilbu. Pretekár môže mať v súťažnom vozidle maximálne jedného spolujazdca. Za spolujazdca zodpovedá pretekár. Pretekári do 18 rokov, musia mať počas jazdy vo vozidle dospelú osobu, organizátor závodu však môže udeliť výnimku. Pretekár svojou registráciou preberá zodpovednosť za všetky škody a ujmi, ktoré spôsobí. Či už majetkové alebo nemajetkové voči tretím osobám.

 

3. Štartovné

Štartovné pre pretekára na jeden pretek, sa bude odvíjať od miesta, kde bude dané podujatie prebiehať. Zverejnené bude v čas a v udalosti vytvorenej k danému podujatiu  a je hradené, ráno v deň podujatia na mieste administratívy jazdcov. Štartovať  sa bude podľa súťažných kategórií, za radom.

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA sú na celú sezónu , 2x A4 zalaminované , môžete si zarezervovať svoje vlastné podľa súťažnej kategórií, v ktorej jazdíte, tu - www.hukotmotorsport.sk/autoslalomshow/cisla , vo formáte 001 - 999.  Slalomár dostane pridelené číslo automaticky na celú sezónu,pokiaľ si nevyberie vlastné. Jazdci  dostanú svoje čísla na administratíve, pred rozpravou, na základe registrácie cez internet, čo bude zverejnené v tabuľke podľa kategórií, alebo individuálne, vec dohody s organizátormi.

 

4.Súťažné kategórie:
S1 - séria  do 1600ccm
S2 - séria nad 1600ccm
A1 - tuning do  1400ccm
A2 - tuning do  1600ccm
A3 - tuning do  2000ccm
A4 - tuning nad 2000ccm
E1 - špeciál do  1600ccm
E2 - špeciál do  2000ccm
E3 - špeciál nad 2000ccm (zlúčená s OPEN)
Ženy
Absolútne poradie

 

Koeficient preplňovania:

Turbo      x   1,7

Nitro      x   1,3

Wankel     x   1,5

Automobily kategórie DIESEL sú zaradené v triedach podľa obsahu, bez koeficientu preplňovania. Diesel s pohonom 4x4 sa radí o kategóriu vyžšie.

 

4.1.Kategórie
Kategória S - Trieda sériových vozidiel

Kategória ´´S´´ je určená pre čisto sériové/fabrické automobily s TP, na ktorých NIESU POVOLENÉ ŽIADNE ÚPRAVY  !!!
Povolené je MAXIMÁLNE odstránenie povinnej výbavy.
Pneumatiky – Sériové / Semi-slicky s homologizáciou do premávky (E). Rozmery pneumatík, musia súhlasiť s technickým preukazom.

Kategória A –  Tuning

- V kategóriách A, sú povolené úpravy:

Interiér – Predné sedačky, volant a bezpečnostné pásy, môžu byť nahradené športovými, musia však ostať obe predné sedačky vo vozidle. Prístrojová doska musí ostať vo vozidle, taktiež kúrenie vozidla musí ostať a dvere nesmú mať zvnútra ostré hrany, musia byť zakryté, buď tapacírom dverí, alebo iným materiálom.. Zadné sedačky, plato a povinná výbava môžu byť odstránené. Okná musia ostať pôvodné (SKLO) , koberec v aute musí ostať minimálne po predné sedačky. každé vozidlo ktoré je v triede A1-A4 musí mať v aute ponechaný aj koberec, minimálne po predné sedačky.

Podvozok - Sériový, alebo upravený, upravené pruženie, tlmiče a pružiny so športovou charakteristikou a nižšou výškou. Montáž rozperný tyčí je povolená.

Pneumatiky – Sériové / Semi-slick s homologizáciou (E) pre bežnú premávku.

Karoséria - povolené je odľahčenie vozidla, iba jedného dielu na karosérií. Zakázané je odľahčovať dvere vodiča. Montáž bezpečnostného rámu je odporúčaná.

Všetky ostatné úpravy vozidla, ako ďalšie odľahčenie karosérie, alebo interiéru, slicky, závodné aerodynamické prvky, výmena skiel za lexan, makrolón a pod, atď. sú v kategóriách A zakázané.

kategória E – závodný špeciál

kategórie E, sú určené pre automobily ktoré majú viac úprav, ako je uvedené v kategóriách A. V kategóriách E, sú povolené akékoľvek úpravy vozidla a použitie pneumatík, je ľubovoľné.

( Vozidlá typu: prototypy, prestavby, placky, buginy, formulky, slalomové špeciáli, domáca prestavba - výroba, automobily s motorkovými motormi, motokáry, ktoré v sezóne 2018,spadali do triedy OPEN, sa radia v sezóne 2019, do súťažnej triedy špeciálov E3 )

INÉ (CABRIO) :

vozidlám typu CABRIO, ostáva povolený štart pre celú sezónu a všetky miesta podujatí, autoSLALOMSHOW CUP 2019.

TEAM TROPHY ( pohár tímov ) :

Jeden Tím slalomárov, sa bude skladať z počtu 3 jazdcov. Na každom podujatí sa bude vyhodnocovať najlepší Tím. Výsledný počet bodov z podujatia, robí súčet výsledkov všetkých troch jazdcov z konkrétneho tímu.

 

5. Hodnotenie a penalizácie

5.1. Do hodnotenia jazdy sa započítava, čas jazdy plus prípadné trestné sekundy v danej jazde.

5.2. Penalizácia (ak nebude na danom podujatí určené ináč):

 

Zrazenie alebo posunutie kužeľa, mimo vyznačený priestor - 2 sekundy

Netrafenie, alebo obídenie bránky  - 20 sekúnd

Nezastavenie na STOP-ke v cieli - 5 sekúnd / organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podľa miesta podujatia

 
6. Výsledky a ceny

6.1. Zostavenie výsledného poradia preteku, prebieha na základe súčtu časov v ostrých jazdách (sčítavajú sa 2 najrýchlejšie ostré jazdy). V prípade rovnakého súčtu časov u jazdcov, rozhoduje o poradí, najrýchlejšia jazda. V prípade rovnakého súčtu bodov u jazdcov v šampionáte, rozhoduje o výslednom poradí, lepšie umiestnenia z podujatí šampionátu.

6.2. V každom podujatí, vyhlasujeme troch najlepších jazdcov absolútneho poradia a troch najlepších jazdcov každej triedy.

 
7. Signalizácie a pokyny na trati a v depe

7.1. Prísny zákaz vstupovať do priestorov trate. Jazdci, spolujazdci a diváci sa môžu pohybovať v depe a na vyhradených miestach pri trati.

7.2. Na trati je zákaz svojvoľne zastavovať, cúvať, otáčať sa do protismeru.

7.3. Keď kvôli poruche zostane jazdec so súťažným vozidlom stáť na trati a nemôže pokračovať ďalej, zapne výstražné svetla a počká, kým dorazí na miesto organizátor, alebo najbližší traťový komisár. Pokiaľ by súťažné vozidlo stálo v mieste, kde by bolo ohrozené zdravie, bezpečie a život jazdca, jazdec opustí vozidlo a okamžite odíde do bezpečnej vzdialenosti od trati. Zostane v bezpečné vzdialenosti a počká na príchod organizátora.

7.4. Signalizácia žltou vlajkou , je varovanie a pokyn ku zvýšenej opatrnosti, ku zníženiu rýchlosti a návratu do depa so zvýšenou bezpečnosťou.

7.5. Červená vlajka je signál k okamžitému spomaleniu, alebo zastaveniu a ukončeniu jazdy. Jazdec bude mať nárok na opravnú jazdu.

7.6.Depo a chovanie sa v servisnej zóne

Maximálna povolená rýchlosť súťažiaceho vozidla v priestoroch podujatia je 20 km/h. Pokiaľ jazdec spôsobí svojím vozidlom nejakú škodu na osobách či na majetku, je považovaný za vinníka celej udalosti na čo sa zaväzuje podpisom registračného formulára.

7.7. Jazdec plne zodpovedá za správanie seba, svojho spolujazdca a svojho tímu. Udržuje poriadok,dbá na svoje osobné veci a vybavení, spolu s odpadmi, ktoré priviezol na závod, taktiež sám odvezie a nechá po sebe poriadok.

 
8. Bezpečnostné ustanovenia

8.1. Jazdec nesmie sadnúť do súťažného vozidla po požití alkoholu, alebo omamných látok.

8.2. Jazdec sa závodu zúčastňuje s vedomím, že ide na vlastné riziko, že musí rýchlosť vozidla a všetko svoje chovanie podriadiť svojím schopnostiam, skúsenostiam, poveternostným a ďalším súvisiacim podmienkam. Jazdec vždy berie ako prioritu svoju bezpečnosť a okolí ako nadriadenú nad všetkým, aj nad dobrým časom a najlepšími výsledkami.

8.3. Jazdec pred pretekom, najlepšie počas registrácie podpíše prehlásenie o zodpovednosti a registračný formulár. Bez podpisu tohoto prehlásenia a formulára nemôže byť do preteku zaradený. Jazdec je oboznámený a súhlasí s tým, že hasičské zložky nie sú na podujatiach prítomné, ich zásah prebieha na základe obecného telefonického oznámenia na číslo 112.

8.4.Podujatie nieje poistené. Ak jazdec spôsobí svojím chovaním škodu na majetku či vybavení závodného okruhu (priestoru) , na mieste podpíše protokol o tomto s riaditeľom závodu, a zaviaže sa k tomu, že škodu uhradí zo svojich prostriedkov. Pokiaľ je škoda natoľko vysoká, že škodu nemôže jazdec uhradiť na mieste,  ďalej sa bude udalosť riešiť s vlastníkom daného priestoru.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1. Jazdec súhlasí s tým, že bude na podujatiach autoSLALOMSHOW CUP 2019 bude fotografovaný a natáčaný na video (ako aj prípadný spolujazdec, členovia tímu a ostatné osoby, ktoré s registrovaným jazdcom na akciu dorazili) a že tieto materiály budú ďalej publikované a poskytované tretím osobám.

9.2. Jazdec je povinný sledovať informácie organizátorov a riadiť sa týmito pokynmi. Pri porušení pokynov organizátora, všeobecných ustanovení ako aj zvláštnych ustanovení, tak isto ako pri prehrešku proti Fair-Play a športovému chovaniu, môže byť jazdec zo závodu či šampionátu vylúčený, bez akých koľvek nárokov na náklady spojené s jeho účasťou na preteku.

9.3. Jazdec sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky ustanovenia, všeobecné podmienky a predpisy MTA.

9.4. Ďalej platí, ŽE ČO NIEJE DOVOLENÉ,  je STRIKTNE ZAKÁZANÉ !!!.

9.5. So všetkými osobnými údajmi bude nakladané podľa zákonač.122/2013 o ochrane osobných údajov.

  

 

 

 

Kontakt

HUKOt motorsport sídlo HUKOt o.z.:
Hronská 2
93401 Levice
0904 40 40 40
0904 002 102
info.hukot@gmail.com